Workshops

 • Valt er wat te vieren?
 • Moet er gewerkt worden aan het groepsgevoel?
 • Zijn creativiteit en beweging geremd?

Doe een WORKSHOP!
Informatie: info@hannasamson.nl / 070-364 8393

Workshop bewegingsimprovisatie!

 • warming-up
 • voorbereidende oefeningen
 • werken aan een opdracht
 • uitvoeren

Combinatie dans- en klei-workshop

 • “aan den lijve” voelen
 • uitdrukken in klei

Workshop theaterpresentatie (voor zangers / koren / acteurs)

 • zie mij stáán
 • daar loop ík
 • zíe en voél mij zingen / bewegen, in majeur en mineur
 • applaus! / succes!