Workshops

Valt er wat te vieren?
Moet er gewerkt worden aan het groepsgevoel?
Zijn creativiteit en vernieuwing geremd?

Doe een WORKSHOP
Informatie: info@hannasamson.nl / 070 3648393

Workshop klei I
>> materiaal uitleg
>> voorbereidende werkbespreking
>> werken aan een creatie

Workshop klei II
>> decoreren / glazuren / spuiten
>> stoken

Combinatie dans- en klei-workshop
>> “aan den lijve” voelen
>> uitdrukken in klei